1000km KOTK

Scheldetrappers & Bornems Comité Komen op Tegen Kanker - deel 2

WVC De Scheldetrappers en het Kom op Tegen Kanker Comité Bornem slaan ook dit jaar de handen in elkaar!

Na een succesvolle samenwerking vorig jaar moesten wij en het Bornems Comité KOTK niet lang nadenken om ook in 2017 terug te fietsen tegen kanker. Meer zelfs, we brengen dit jaar niet 1 maar 2 teams aan de start. Althans, dat is toch wat we gaan proberen. Twee teams betekent immers 2 keer 5.000 Euro inzamelen. 

Om aan deze 10.000 Euro te komen, ondernemen we verschillende acties en activiteiten. Zo kan je ons terugvinden op de Kerstmarkt in Branst (17 december), organiseren we opnieuw onze KOTK-Quiz op 17 februari 2017 en zijn we momenteel speculaas-huisjes aan het verkopen. Symbolischer als die laatste activiteit kan het haast niet want daarvan hebben we er 1000 verkocht! Eén huisje per kilometer dus. Hiermee kwamen we zelfs in de krant: lees het artikel hier

Vorig jaar mochten we jullie massaal verwelkomen op de Kerstmarkt en ook onze Quiz was een groot succes. Hopelijk mogen we jullie opnieuw verwachten op deze activiteiten. Kan je jammer genoeg niet aanwezig zijn maar zou je ons toch een steuntje in de rug willen geven? Het kan door een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 of 733-1999999-83 met vermelding van “GIFT” (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170 147 995.

Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Wij, en alle mensen die geconfronteerd worden met kanker, danken u van hartelijk voor uw steun en bijdrage en hopen alvast op een succesvolle 1000km!

WVC De Scheldetrappers & Bornems Comité Komen op Tegen Kanker!

Hieronder geven we nog enkele sfeerbeelden van de Kerstmarkt, de Quiz en het Scheldetrappersdorp van afgelopen jaar. 🙂